Pressemeddelelse

Kosan gas norge as køber 100% af aktierne i tanko as

Med virkning fra d. 15. marts 2016 overtager Kosan Gas Norge AS 100% af aktierne i norske Tanko AS. Kosan Gas er meget glade for de muligheder, denne overtagelse kommer til at bidrage med til forretningen i Norge og ser frem til samarbejdet med virksomhedens mange kunder.

”Norge er for Kosan Gas et spændende marked at operere i. Det er et marked, som bevæger sig hastigt fra at være ’olie-land’ til også at have fokus på andre mere bæredygtige energikilder. Og her kan LPG være med til bygge bro til fremtidens energiformer,” siger Per Offersen, CEO Kosan Gas a/s.

Kosan Gas har rødderne forankret i den nordiske gashistorie og har i mere end 80 år leveret gas til virksomheder og private forbrugere – tidligere også under navnene BP Gas og Shell Gas. I dag ser Kosan Gas fremad som én af de førende LPG leverandører i Norden. Kosan Gas er ejet af amerikanske UGI Corporation. UGI driver LPG selskaber i USA og 16 europæiske lande under navnene AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz og Flaga.

”Tanko AS blev i 2006 etableret som leverandør af LPG til det norske energimarked. Etableringen som energileverandør blev indledt efter ca. 25 år som logistikleverandør til de store norske olieselskaber. I dag har Tanko udviklet sig til at blive en betydelig leverandør til det norske gasmarked. Gennem tiden har vi opereret som logistikleverandør, og efter etableringen som totalleverandør af LPG i 2006, har vi lært Kosan Gas at kende som en betydelig og vigtig leverandør til kunder på det norske gasmarked. Kosan Gas har alle årene haft fokus på sikkerhed, kvalitet og service, og det har været let for Tanko, at identificere en fælles holdning og forståelse for disse vigtige aspekter af forretningen. Den kundestruktur selskaberne har haft forud for opkøbet, ser vi som en unik mulighed for en naturlig og omkostningseffektiv udnyttelse af fælles ressourcer til gavn for miljøet, kunderne og markedet,” siger Tor Olafsen, Tanko AS.

Gå til Kosan Gas Norge's hjemmeside.

Pressemeddelelse