Afgifter og tillæg

Fakturatillæg og adr-tillæg

Fakturatillæg
Pr. 1. januar 2016 udgør tillægget kr. 52,- excl. moms pr. faktura. Fakturatillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir.

ADR-tillæg
LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Vi har valgt at opkræve et ARD-tillæg til dækning af disse omkostninger. ARD er en forkortelse for "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

Tillægget udgør pr. 1. januar 2019:

  • Tankkunder: 199,00 kr. pr. leverance

Kontakt os

Kontakt os og hør, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte fra olie til LPG? Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg
- og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk