Virksomheder kan reducere energiudgifterne på mange måder

Skift fra olie til LPG

lpg er tanken værd

Se video om, hvordan man konverterer fra olie til LPG

Alle olieforbrugende virksomheder har i princippet glæde af at konvertere til gas - uanset om de benytter energien til opvarmning eller industriprocesser. Vi anbefaler især virksomheder, som ikke har adgang til naturgas, at konvertere til LPG.

En af LPG'ens store fordele er dens høje brændværdi. Helt konkret betyder det, at du kan vride mere energi ud af hver brændselsenhed, end du kan med olie. Derfor er der penge at spare ved bare at udskifte brændslet - også selvom prisen på en liter olie og et kg gas skulle være nogenlunde ens. Dertil kommer, at man med ekstra optimering af kedelanlægget kan reducere sit samlede energiforbrug. På sigt bliver det til store besparelser. Afhængigt af volumen og størrelse er investeringen tjent hjem efter 1-3 år.

Kosan BioMix

tag et skridt til en grønnere og
mere bæredygtig fremtid

1)   Kilder af bæredygtige råmaterialer

Kosan BioMix udvindes af bæredygtige råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt.

2)   Raffinering

Bio-raffinaderi med produktion af biodiesel (HVO).

3)   Kosan BioMix

Biprodukt fra produktion af biodiesel. Raffineringsprocessen og den miljømæssige gevinst af slutproduktet dokumenteres af en uafhængig tredjepart.

4)   Certifikat

Vi udsteder et certifikat til kunder, som køber Kosan BioMix. Certifikatet dokumenterer produktets lavere miljøpåvirkning.

Skift til LPG og spar penge

Spar penge på brændslet

Den økonomiske besparelse ved at skifte fra olie til LPG ligger typisk på 10-15 procent - afhængig af nuværende forbrug, prisen på gas og olie i nærområdet, samt krav til installationen.

Nedsæt det samlede energiforbrug

Ved at montere særligt energibesparende udstyr på jeres kedel - for eksempel en fødevands-forvarmer og/eller en Economizer - kan I nedsætte jeres samlede energiforbrug, målt i kilowatt-timer.

Skån miljø og kedel

LPG indeholder mindre svovl end olie, hvilket giver en renere forbrænding og kræver mindre vedligeholdelse af jeres kedel. Desuden udleder LPG omkring 20 procent mindre CO2 end olie.

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

FAQ

spar tid - find dit svar her

Eric Johnson forsker i forskellige brændselstypers indflydelse på miljøet og er direktør i det uafhængige rådgivningsfirma Atlantic Consulting i Zürich. Her under svarer Erik Johnson på en række ofte stillede spørgsmål om LPG:

Hvad er de bedste miljømæssige argumenter for at bruge LPG i stedet for olie?

Kuldioxid-udledningen fra LPG er omkring 20% lavere end udledningen fra olie.

Derudover er det et miljømæssigt argument, at LPG medfører en mindre påvirkning af den lokale luftkvalitet end olie på grund af sin minimale udledning af partikler og NOx. Partikler og NOx er blandt andet blevet knyttet til fænomenet 'diesel-cancer', hvilket er blevet bekræftet af WHO, World Health Organisation.

Hvilke typer virksomheder vil især kunne have fordel af at konvertere fra olie til LPG?

En hvilken som helst type virksomhed, der bruger kondenserende kedel. Disse er ca. 6% mere effektive end en fyringsoliekedel. Alle virksomheder, der registrerer deres CO2-udledning, især dem der skal betale for CO2-udledningen, vil kunne have fordel af at konvertere fra olie til LPG.

Hvilken indflydelse har LPG på miljøet i sammenligning med bio-olie, når det bliver anvendt til opvarmning og industriprocesser?

En 100% bio-diesel (eller bio-fyringsolie) fremstillet af rapsolie, det mest almindelige råstof i Europa, har cirka samme miljøeffekt som LPG.

Hvorfor bør man vælge LPG i stedet for at vælge kuldioxidneutrale energikilder med det samme?

Brændstoffer, der er helt CO2-neutrale eller meget tæt på neutrale, er sjældne. Biogas kommer tæt på, men har en begrænset tilgængelighed og er generelt dyr. Nogle former for biomasse kommer også tæt på, men håndtering af fast brændsel er en ganske anden sag, som kan være meget dyr og besværlig. CO2-neutral elektricitet er lettere at finde, men elektricitet er en dårlig varmekilde, især til industrielle brugsforhold.

Hvad er de største barrierer for at vælge LPG i stedet for olie?

Sandsynligvis vaner. Omkobling kræver en indsats. Men det giver gevinst. I en af vores undersøgelser* viste vi, at man ved at vælge LPG i stedet for fyringsolie til opvarmning af en typisk bolig i Nordeuropa kunne spare - i løbet af en kedels levetid - den samme mængde udledning som ved at køre ca. 130.000 km i en gennemsnitlig, ny bil.

Citat: Eric Johnson. *Johnson, E.P., 2012: "Carbon footprints of heating oil and LPG
heating systems", in Environmental Impact Assessment Review 35, 11-22.

Er det sikkert at bruge LPG?

LPG udgør en meget lille risiko for menneskers helbred og sikkerhed. Men hvor der er energi, er der også potentiel fare. Det gælder for alle typer brændstof og energikilder, inklusive LPG. Det er derfor vigtigt, at alle i LPG-forsyningskæden - inklusive brugerne selv - tager de nødvendige forholdsregler, når de håndterer, opbevarer og anvender LPG.

Er du energirådgiver

HENT INSPIRATION
OG VIDEN OM LPG

I guiden kan du bl.a. læse om:

- Forsyningsmuligheder
- Konvertering fra olie til LPG
- Brændværdi
- Kemisk opbygning
- Energimængde

Hent online LPG guide

Paperback

Vil du have guiden "LPG er mange ting" som paperback,
kan du bestille den her:

Bestil LPG guide som paperback

Fakta

Hvorfor kosan Gas?

Års erfaring

Efter mere end 80 år på markedet er kvalitet, teknisk ekspertise og leveringssikkerhed stadig vores kendetegn. Vi gør det let for dig.

Ton sparet CO2

Gennem de seneste 6 år har vi via olie-konverteringer hos vores kunder i Norden elimineret mere end 15.000 ton CO2 - det svarer til at fjerne godt 7.500 biler fra vejene.

Levering i hele Norden

100% er målet for leveringssikkerhed hos os. Nøje planlægning og årelang erfaring. Absolut leveringssikkerhed er ikke noget, der kommer af sig selv og har højeste prioritering hos os.