Hvordan

SÅdan skifter I til kosan gas

1.  I beslutter jer for at skifte til Kosan Gas.

2.  Vores distriktschef er jeres kontaktperson igennem hele forløbet.

3.  Vi gennemgår jeres gasinstallation og sikrer, at den lever op til
     og er optimeret i henhold til gældende lovgivning.

4.  Distriktschefen vil sammen med en tekniker implementere den
     nye gasforsyning.

5.  Vi sikrer en stabil forsyning, mens arbejdet pågår.

6.  Distriktschefen sørger for kontakt til myndigheder og kontrollerer,
     at alle godkendelser og tilladelser er på plads.

7.  Når skiftet er vel overstået, vil distriktschefen være jeres faste
     kontaktperson. Han kender installationen til bunds og står til
     rådighed, hvis I har spørgsmål.

Lad os sammen finde den rigtige løsning til jeres virksomhed

Klar til at skifte?

Vælg selv

MED KOSAN GAS, VÆLGER I SELV, HVORDAN I ØNSKER GASSEN LEVERET

Vælg mellem:

- Bestille LPG fra gang til gang
- Fast levering
- Automatisk leveringLæs mere

Kunde case

fuld damp på sygehusvaskeriet

- Kosan Gas har i hele etableringsfasen haft en mand gående hernede. Det har givet mig som projektleder en stor ro i maven, fordi der altid var kompetente svar og sparring på de mange spørgsmål, der er dukket op i anlægsperioden, fortsætter Kim Møller.