Tørløb

Er I løbet tør for gas?

Hvis din gasinstallation løber tør for gas, skal du ringe til Kosan Gas.
Udenfor vores åbningstid viderestilles dit opkald til Falck.

Ved gaslækage eller brand ring 1-1-2
Forsøg ikke selv at slukke ilden – luk ventilen og sørg for at få alle væk fra området.

Teknisk Support

rådgivning inden for rækkevidde

Du altid velkommen til at kontakte vores Teknisk Support, når du har spørgsmål.

Vi kan hjælpe hele vejen - fra godkendelser hos de relevante myndig-heder til installation af gasanlægget. Efter installationen hjælper vi med vejledning om vedligeholdelse og eftersyn af installation og udstyr.

Teknisk Service

Kontakt T. 8948 7772

- Hos Kosan Gas har du én kontaktperson i alle faser fra rådgivning og planlægning til det praktiske arbejde.

Er du energirådgiver

HENT INSPIRATION
OG VIDEN OM LPG

I guiden kan du bl.a. læse om:

- Forsyningsmuligheder
- Konvertering fra olie til LPG
- Brændværdi
- Kemisk opbygning
- Energimængde
- Toksikologiske virkningerLæs guiden