Kosan BioMix - et grønnere LPG

Grønnere LPG - samme gode egenskaber

kosan biomix

LPG er en energikilde, som har et lavere kulstofindhold end andre fossile brændsler. Og med Kosan BioMix er det nu muligt for virksomheder at reducere deres CO2-udledning yderligere.

 • Hvorfor vælge Kosan BioMix
  Klima- og miljøbevidste kunder efterspørger produkter, som kan hjælpe dem i deres indsats for en grønnere og mere bæredygtig fremtid - Kosan BioMix er et skridt på vejen.

 • Hvad er Kosan BioMix
  Kosan BioMix er et miljøvenligt LPG-produkt, der indeholder en andel LPG udvundet af genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier. Hermed er Kosan BioMix et mere klima- og miljøvenligt alternativ til fossilt LPG, fyringsolie og andre brændselsformer.
  Andelen af Bio-LPG kan variere. Den mest gængse kombination er Kosan BioMix20. Tallet 20 indikerer, at produktet indeholder 20% Bio-LPG. 

 • Hvilke fordele giver Kosan BioMix
  Brugen af genanvendelige råvarer betyder, at Kosan BioMix sparer miljøet for 19% af den CO2, der ville være udledt ved produktion af samme mængde LPG.
  Miljøgevinsten er certificeret af en uafhængig tredjepart. Den kemiske sammensætning af Kosan BioMix er identisk med konventionel LPG, og har dermed de samme anvendelses-muligheder og fordele - nemlig jævn forbrænding, lavere samlet energiforbrug og høj driftssikkerhed. Af samme grund kan Kosan BioMix uden videre anvendes i et eksisterende LPG-anlæg.

 • Hvordan produceres Kosan BioMix
  Den grønne andel af Kosan BioMix fremstilles af animalske og vegetabilske ingredienser, blandt andet rapsolie og restprodukter fra fødevareproduktion.

et skridt på vejen til en grønnere
og mere bæredygtig fremtid

1)   Kilder af bæredygtige råmaterialer

Kosan BioMix udvindes af bæredygtige råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt.

2)   Raffinering

Bio-raffinaderi med produktion af biodiesel (HVO).

3)   Kosan BioMix

Biprodukt fra produktion af biodiesel. Raffineringsprocessen og den miljømæssige gevinst af slutproduktet dokumenteres af en uafhængig tredjepart.

4)   Certifikat

Vi udsteder et certifikat til kunder, som køber Kosan BioMix. Certifikatet dokumenterer produktets lavere miljøpåvirkning.

vil I også være lidt grønnere?

Kontakt os, så giver vi et bud på de miljømæssige gevinster, som netop jeres virksomhed kan opnå med Kosan BioMix

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Case study

MILJØVENLIG LPG MATCHER JIFFYS GRØNNE PROFIL

I mere end 50 år har Jiffy produceret miljøvenlige potter i Danmark, og både produkt og virksomhed har været forud for sin tid, når det gælder om at tage hensyn til miljøet.   Siden slutningen af 1960’erne er det LPG, der har leveret energien til de store tørreovne.

Vi ønsker at reducere vores CO2-aftryk så meget som muligt. Vi anvender også certificeret grøn el fra vandkraft, så det var helt oplagt at skifte til Kosan BioMix. Vi har i første omgang købt 60 ton om året, hvilket betyder, at vi belaster miljøet med 177 ton mindre CO2 i forhold til samme mængde konventionel LPG, siger Jan Opstrup.

FAQ

spar tid - find dit svar her

Hvad udvindes Kosan BioMix af?

Kosan BioMix udvindes af vegetabilske olier og animalsk fedt. Produktet er fri for palmeolie og PFAD.

Hvad er potentialet for Kosan BioMix og Bio-LPG?

Potentialet er på sigt at erstatte fossilt LPG med Kosan BioMix eller Bio-LPG. Selvom LPG er et produkt med fossil oprindelse, så har det allerede i dag et bedre miljøaftryk med lavere CO2- og partikeludslip end andre fossile energiformer.

Hvorfor købe Kosan BioMIx?

Ved at købe Kosan BioMix hjælper du miljøet et skridt i den rigtige retning. Når du køber Kosan BioMix jvf. masseblanceprincippet, produceres der altid en modsvarende mængde grøn volumen. Vi garanterer, at den grønne volumen, som du køber, anvendes i produktionskæden. 

Hvor stor en del af Kosan BioMix er genanvendelig?

Kosan BioMix med 20% genanvendeligt indhold mindsker CO2-udslippet med 19% i sammenligning med 100% fossilt LPG. Jvf. EU's bæredygtighedsdirektiv i en såkaldt Well-to-Wheel (WTW) analyse. WTW-analysen medregner alle emissioner fra produktionen af produktet til forbrændingen.

Kosan BioMix er et biprodukt fra produktionen af biodiesel (HVO) og produceres efter massebalanceprincippet.


Hvor stor er miljøgevinsten ved Kosan BioMix?

Kosan BioMix sparer miljøet for 19% af den CO2, der ville være udledt ved produktion af samme mængde fossilt LPG. Miljøgevinsten er certificeret af en uafhængig tredjepart.

Hvis du konverterer fra olie til Kosan BioMix vil din miljøgevinst naturligvis være større. 

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

Ved køb af Kosan BioMix leverer Kosan Gas et certifikat, som dokumenterer miljøgevinsten.

Lever Kosan BioMix op til europæiske standarder?

Ja, produktets beregninger er sammenlignelige med standardværdien i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EG om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder.