Kosan BioMix et skridt på vejen til en grønnere
og mere bæredygtig fremtid

CO2 beregner

Beregn hvor meget du årligt kan reducere din CO2-udledning med Kosan BioMix i forhold til konventionel LPG - Indsæt dit årlige LPG forbrug og Kosan BioMix andel
FORBRUG I LPG PR. ÅR
1000 ton
ton
ANDEL KOSAN BIOMIX
20%
25 / 100) * 26 ton
100 ton
Fossil CO2 besparelse

Grønnere LPG - samme gode egenskaber

kosan biomix

Med Kosan BioMix er det nu muligt for virksomheder at reducere CO2-udledningen yderligere.

 • Hvorfor vælge Kosan BioMix
  Klima- og miljøbevidste kunder efterspørger produkter, som kan hjælpe dem i deres indsats for en grønnere og mere bæredygtig fremtid - Kosan BioMix er et skridt på vejen.

 • Hvad er Kosan BioMix
  Kosan BioMix er et miljøvenligt LPG-produkt, der indeholder en andel LPG udvundet af genanvendelige råvarer som madrester og vegetabilske olier. Hermed er Kosan BioMix et mere klima- og miljøvenligt alternativ til fossilt LPG, fyringsolie og andre brændselsformer. Andelen af Bio-LPG kan variere. Den mest gængse kombination er Kosan BioMix20. Tallet 20 indikerer, at produktet indeholder 20% Bio-LPG. Du kan også vælge et højere blandingsindhold – Kosan BioMix med en grøn andel op til 100%. 

 • Hvilke fordele giver Kosan BioMix
  Brugen af genanvendelige råvarer betyder, at Kosan BioMix sparer miljøet for 19% af den CO2, der ville være udledt ved produktion af samme mængde LPG. Miljøgevinsten er certificeret af en uafhængig tredjepart. Den kemiske sammensætning af Kosan BioMix er identisk med konventionel LPG, og har dermed de samme anvendelsesmuligheder og fordele - nemlig jævn forbrænding, lavere samlet energiforbrug og høj driftssikkerhed.

 • Hvordan produceres Kosan BioMix
  Den grønne andel af Kosan BioMix fremstilles af animalske og vegetabilske ingredienser, blandt andet rapsolie og restprodukter fra fødevareproduktion.

TAg ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL EN GRØNNERE
OG MERE BÆREDYGTIG FREMTID

Bidrag i dag

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheder, som vil bidrage til klimaomstillingen. Andelen af Bio-LPG i produktet kan variere. Den mest gængse kombination er Kosan BioMix20. Tallet 20 indikerer, at produktet indeholder 20% Bio-LPG. Du kan også vælge et højere blandingsindhold – Kosan BioMix med en grøn andel op til 100%.

Bæredygtige råmaterialer

Kosan BioMix fremstilles udelukkende af bæredygtige råmaterialer som vegetabilske olier og animalsk fedt. Kosan BioMix er et biprodukt fra produktionen af biodiesel (HVO) og produceres i Sverige. 

Grønnere LPG - samme egenskaber

Kosan BioMix har samme egenskaber som konventionel LPG (propan) – blot med 19% lavere CO2-udledning. Produktet leveres efter massebalance-princippet. Det indebærer, at man som køber er sikret, at en modsvarende mængde grøn LPG produceres og allokeres. På samme måde som man kender fra grøn el.

Certifikat som dokumentation

Ved køb af Kosan BioMix modtager du som kunde et certifikat, der dokumenterer miljøbesparelsen for den indkøbte mængde LPG. Vi sikrer, at den grønne volumen, som du køber, bliver anvendt i produktionskæden.

 

vil I også være lidt grønnere?

Kontakt os, så giver vi et bud på de miljømæssige gevinster, som netop jeres virksomhed kan opnå med Kosan BioMix

Sales Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk

Kunde case

Bisca udvider sit grønne ansvar med miljøvenlig lpg

Bisca A/S er virksomheden bag blandt andet Karen Volfs kendte kagesortiment. Med stor omtanke for miljøet og fokus på grøn energi har virksomheden valgt Kosan BioMix. På den måde reducerer Bisca A/S sin udledning af CO2 med mange tons.

Vi har stort fokus på at reducere vores CO2- udledning så meget som overhovedet muligt, så derfor var Kosan BioMix et oplagt valg for os. Med den mængde, vi foreløbig har købt, skåner vi miljøet for 437 tons CO2, og det er vi rigtig godt tilfredse med, siger Tina Møller.

FAQ

spar tid - find dit svar her

Hvad udvindes Kosan BioMix af?

Kosan BioMix udvindes af vegetabilske olier og animalsk fedt. Produktet er fri for palmeolie og PFAD.

Hvad er potentialet for Kosan BioMix og Bio-LPG?

Potentialet er på sigt at erstatte fossilt LPG med Kosan BioMix eller Bio-LPG. Selvom LPG er et produkt med fossil oprindelse, så har det allerede i dag et bedre miljøaftryk med lavere CO2- og partikeludslip end andre fossile energiformer.

Hvorfor købe Kosan BioMIx?

Ved at købe Kosan BioMix hjælper du miljøet et skridt i den rigtige retning. Når du køber Kosan BioMix jvf. massebalanceprincippet, produceres der altid en modsvarende mængde grøn volumen. Vi garanterer, at den grønne volumen, som du køber, anvendes i produktionskæden. 

Hvor stor en del af Kosan BioMix er genanvendelig?

Kosan BioMix med 20% genanvendeligt indhold mindsker CO2-udslippet med 19% i sammenligning med 100% fossilt LPG. Jvf. EU's bæredygtighedsdirektiv i en såkaldt Well-to-Wheel (WTW) analyse. WTW-analysen medregner alle emissioner fra produktionen af produktet til forbrændingen.

Kosan BioMix er et biprodukt fra produktionen af biodiesel (HVO) og produceres efter massebalanceprincippet.


Hvor stor er miljøgevinsten ved Kosan BioMix?

Kosan BioMix sparer miljøet for 19% af den CO2, der ville være udledt ved produktion af samme mængde fossilt LPG. Miljøgevinsten er certificeret af en uafhængig tredjepart.

Hvis du konverterer fra olie til Kosan BioMix vil din miljøgevinst naturligvis være større. 

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

Ved køb af Kosan BioMix leverer Kosan Gas et certifikat, som dokumenterer miljøgevinsten.

Lever Kosan BioMix op til europæiske standarder?

Ja, produktets beregninger er sammenlignelige med standardværdien i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EG om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder.

Er der skattemæssige fordele ved Kosan BioMix?

Nej, desværre ikke.