Kunde case

skift til lpg halverede energiforbruget hos HMK bilcon

I vores netværk er Kosan Gas generelt anerkendt for god kvalitet. Samarbejdet med dem har gjort det til et hurtigt og gennemskueligt projekt. Kosan Gas leverede blandt andet nemt tilgængelige tal til den business case, som vi udarbejdede for konverteringen. Det stod hurtigt klart, at det skulle vi have gjort for længe siden, både fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, siger Peter Jensby.

HMK Bilcon 2017 A/S producerer tankvogne til transport af olie, benzin – og LPG. Nu har et skift fra olie til LPG i virksomhedens eget maleranlæg givet en betydelig gevinst i forhold til både økonomi og energiforbrug. Investeringen er tjent hjem på under tre år.

Når du ser en tankvogn på de danske landeveje, er der stor sandsynlighed for, at den er fremstillet hos nordjyske virksomhed HMK Bilcon 2017 A/S. Her er de specialister i tankvognsløsninger, dyretransporter, lastvogne til korn og foderstof samt militære køretøjer til det danske forsvar.

Virksomheden har rødder tilbage til 1895, hvor specialet var hestevogne. I dag producerer HMK Bilcon specialfremstillede tunge køretøjer, og de mange års erfaring fornægter sig ikke, når det handler om at levere høj kvalitet.

– Vi leverer den bedste lakeringskvalitet i branchen, hvilket skyldes en kombination af omhyggelig sandblæsning og nøjagtig temperaturstyring under hele processen. Derfor er det super vigtigt med effektiv opvarmning af vores malerkabiner og at vi kan være sikre på at undgå driftstop, fortæller malerchef Lars Dybbro.

LPG er bedst til malerkabiner
HMK Bilcon har i 2018 investeret omkring en million kroner i et moderne LPG-drevet varmeanlæg til malerkabinerne. Her har Kosan Gas leveret en 20 m3 gastank med tilhørende 160 kg Torrex fordamper og assisterede også med at få bygge- og sikkerhedsgodkendelser på plads.

Skiftet af energikilde fra olie til LPG betyder blandt andet, at kabinerne kan varmes op til den rette temperatur på den halve tid og at virkningsgraden af kedlerne er øget med 17 procent. Sammenholdt med andre moderniseringer nedbringer fornyelsen af anlægget energiforbruget fra 651 kWh til 91 kWh pr brænder i anlægget.

– Vi var meget fokuserede på at vælge den mest økonomiske og energivenlige løsning. Alle vi rådførte os med sagde, at LPG er det bedste valg til malerkabiner. Det viser vores egne beregninger også. Det giver en bedre energiudnyttelse, udleder mindre CO2 og er en væsentlige renere måde at opvarme på. Vores investering er tjent hjem på under tre år, siger administrerende direktør Peter Jensby.

Konverteringen fra olie til LPG har blandt andet udløst et energitilskud på en kvart million kroner på grund af den lavere udledning af CO2.

Kosan er anerkendt for kvalitet
HMK Bilcon valgte Kosan Gas som leverandør af den nye LPG-løsning på baggrund af flere anbefalinger, blandt andet fra deres egne kundekreds.

– En af vores kunder distribuerer LPG fra Kosan Gas og i vores netværk er Kosan Gas generelt anerkendt for god kvalitet. Samarbejdet med dem har gjort det til et hurtigt og gennemskueligt projekt. Kosan Gas leverede blandt andet nemt tilgængelige tal til den business case, som vi udarbejdede for konverteringen. Det stod hurtigt klart, at det skulle vi have gjort for længe siden, både fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv, siger Peter Jensby.

Fakta

  • HMK Bilcon 2017 A/S har hovedsæde i Gistrup og beskæftiger 85 medarbejdere.

  • HMK Bilcon leverer blandt andet tankvognsløsninger til transport af olie, benzin og gas, forsvarsløsninger, mobile sundhedsløsninger og dyretransporter.

  • Virksomhedens historie begynder i 1895. Det nuværende selskab er etableret i 2017.

  • ISO 9001-certificeret siden 1995.

HMK Bilcons fordele

Konvertering fra olie til LPG er tjent hjem på 3 år

Virksomheden har været meget fokuseret på at vælge den mest økonomiske og energivenlige løsning.

kontakt os nu

Hvis du vil vide, hvor meget jeres virksomhed kan spare ved at skifte til LPG, så lad os gennemgå jeres eksisterende
kedelanlæg - og give et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk