Skift til LPG

hvad er tilbagebetalingstiden på lpg-konvertering?

Det er både billigere og mere miljøvenligt at skifte fra olie til LPG. Men hvor længe skal du vente, før din investering begynder at give overskud? Det afhænger altid af omstændighederne, for der er flere faktorer i spil – men i de fleste tilfælde er tilbagebetalingstiden på mellem 2-4 år på den samlede investering (1-3 år på tankinstallationen).

Før du beslutter at konvertere fra olie til LPG vil du formodentlig gerne vide, hvor meget der er mulighed for at spare på at skifte til LPG, og hvornår investeringen er tilbagebetalt.

Der er flere forskellige faktorer i spil, når der skal konvertere fra olie til gas. Derfor er det altid nødvendigt med en individuel vurdering af netop jeres situation. Nogle af de ting, der skal tages i betragtning i forbindelse med en konvertering:

  • Nuværende brændselsforbrug og -pris
  • Eksisterende anlæg (kedel/olietank/kalorifer)
  • Fysiske forhold
  • Investering

Afhængigt af brændstofprisen er det, som tommelfingerregel, muligt at spare mellem 0,80 og 1,20 kr. per kg forbrugt brændsel. Besparelsen afhænger desuden af alder og virkningsgrad på det eksisterende anlæg og om anlægget skal anvendes til proces og/eller opvarmning. 

fire eksempler

Her er 4 konkrete eksempler på investeringer og besparelse, med udgangspunkt i forskellige kundetyper. Husk, at jeres forhold kan være forskellige. Derfor er regneeksemplerne kun vejledende og inkluderer ikke alle parametre:

Eksempel 1

produktionsvirksomhed

Udgangspunkt
En produktionsvirksomhed har en gammel dampkedel fra 1970 på 500 kWh med en årsvirkningsgrad på ca. 60%, der trænger til udskiftning pga. tæringer flere steder på vitale rør. Det årlige forbrug er ca. 50.000 liter olie.

Løsning
En ny dampgenerator, 500 kW, ny styring, nye pumper og rørføring, 8 m3 overjordisk LPG tank med 40 kg fordamper. virksomheden bruger nu ca. 26 tons LPG om året.

Investering
I alt: 575.000,- 

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 99.000,- 
Tilbagebetalingstid: 5 år

Eksempel 2

svineproducent

Udgangspunkt
En landmand har et gammelt oliefyr fra starten af 70’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 65%. Landmanden har udvidet bedriften og har derfor brug for mere varme end oliefyret kan levere. Det årlige forbrug er ca. 30.000 liter olie og 150.000 kWh el.

Løsning
Landmanden får installeret et minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 45 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder. Han kan nu selv producere ca. 50% procent af egen el og virkningsgraden med gaskedlen er øget med 30%. Han bruger nu ca. 25 tons LPG om året.

Investering
Minikraftvarme og kedel inkl. installation
Gasanlæg 
El- arbejde
I alt: 315.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 100.000,- 
Tilbagebetalingstid: 3,2 år

Eksempel 3

idrætshal

Udgangspunkt
En idrætshal i et landdistrikt har et oliefyr fra starten af 00’erne med en årsvirkningsgrad på ca. 80%. Hallen skal privatiseres og i den forbindelse skal driftsomkostningerne nedbringes ved hjælp af forskellige energioptimerende løsninger. Årligt forbrug er ca. 7.000 liter olie og 17.000 kWh el.

Løsning
Hallen får installeret et nyt minikraftvarmeanlæg til at producere el og varme og en ny kondenserende 24 kW gaskedel til spidslast og kolde perioder, samt en luft/vand varmepumpe på 7 kW. Hallen kan nu selv producere ca. 90% af egen el, og virkningsgraden på gaskedlen er øget med 20%. Hallen bruger nu ca. 5,5 tons LPG om året. 

Investering
Minikraftvarme, varmepumpe og kedel incl. installation 
Gasanlæg
El- arbejde
I alt: 330.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 60.000,-
Tilbagebetalingstid: 5,5 år

Eksempel 4

restaurant

Udgangspunkt
En kro har et oliefyr fra 2003 med en årsvirkningsgrad på ca. 85%. Kroen bruger olie til opvarmning af hotel og restauranten. I køkkenet har de gennem en længere årrække brugt gas til ovne og komfur. Årligt forbrug er ca. 55.000 liter olie.

Løsning
Ny kondenserende gaskedel til opvarmning med en årsvirkningsgrad på ca. 95%. Virkningsgraden på gaskedlen er øget med 10%, og der er 25% højere brandværdi i LPG. Kroen bruger nu ca. 38 tons LPG om året

Investering
Kedel inkl. installation
Investering til gas
El- arbejde
I alt: 285.000,-

Besparelse
Årlig besparelse ca.: 78.000,-
Tilbagebetalingstid: 3,6 år

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk