LPG

to myter om lpg, der bør aflives

LPG er en energikilde med mange fordele. Blandt andet har LPG en minimal indvirkning på miljøet, udleder mindre CO2 end andre fossile brændstoffer, og den økonomiske besparelse ved at skifte fra olie til LPG ligger typisk fra 15-20% – afhængig af nuværende forbrug, prisen på gas og olie samt krav til installationen.

Men er det ikke noget med, at LPG lugter? Og er den farligere end andre energikilder? Her punkterer vi to af de mest udbredte myter om LPG.  

Lugter LPG?

Det er med stor sikkerhed en af de største fordomme om LPG. Men her tager de dog fejl. Som udgangspunkt er den rene LPG nemlig lugtfri.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det et lovkrav, at man skal tilsætte et røbestof – også kaldet odorant. En lugt som gør det nemmere at opdage eventuelle utætheder. Det er dette tilsatte røbestof, der giver den karakteristiske ”gaslugt”.

Er LPG farligt?

Anvendt korrekt er LPG en meget sikker energikilde. I praksis er det kun defekter på udstyr eller forkert brug af gassen, som udgør en risiko.

Gas skal altid opbevares i trykprøvede, lufttætte beholdere, som er underlagt lovpligtige eftersyn. Derudover skal transport og påfyldning af gas foregå under gennemprøvede sikkerhedsforanstaltninger.

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk