Fakta

Gas eller kul – hvad er billigst?

Med intentionen om at finde prisforskellen på at grille med gas frem for kulbriketter, har vi har lavet vores egen (uvidenskabelige) undersøgelse. Tre testpersoner grillede en culottesteg på en kulgrill og på en gasgrill. Derefter har vi udregnet den samlede grillpris på baggrund af energiforbrug og prisen på brændstof.

Den samlede grill-pris*
I vores undersøgelse kom vi frem til følgende priser:

Den gennemsnitlige pris for at grille med kul er 27,68 kroner og den gennemsnitlige pris for at grille med gas er 8,57 kroner.

Det er altså godt 69% billigere at grille med gas end med kul. Det skyldes blandt andet, at gas har en langt højere energitæthed end kulbriketter og derfor giver mere energi for pengene.

Her ses forskellen på energitætheden i 1 kg gas og 1 kg kulbriketter:

Energiindholdet måles i kWh, og energiindholdet i gas er næsten dobbelt så stort, som det er i kul. Dvs. for at opnå samme energimænde som i 10 kg gas skal du bruge 19 kg kul.

Prisen på brændstof - udregnet på energiindhold
Hvis man sammenligner prisen på kulbriketter og gas udregnet pr. kWh ser resultatet således ud:

1 kg gas har en øvre brændværdi på 13,95 kWh
1 kg kulbriketter har en øvre brændværdi på 26.000 kilojoule = 7,22 kWh

1 kg gas koster kr. 17,50
1 kg kulbriketter koster kr. 13,89

1 kWh gas koster: 17,50/13,95 = kr. 1,2549
1 kWh kul koster: 13,89/7,22 = kr. 1,9238

Prisen udregnet på kWh er altså 34% billigere på gas end på kul.

 

*Vi brugte i gennemsnit 1,993 kg kul og 0,490 kg gas til vores grilleksperiment. Eksperimentet blev gennemført den 9. marts 2013, mens det stadig var koldt. Dette kan have haft en indvirkning på det samlede brændstofforbrug i forhold til en varm sommerdag. Der er ikke medregnet andre omkostninger - fx optændingsblokke. Alle priser er incl. moms og indhentet i XL-BYG den 23. august 2019.