BioLPG har stort potentiale
i den grønne omstilling

BioLPG udvundet af genanvendelige råvarer er et oplagt alternativ til de miljøbevidste virksomheder, som ønsker at udlede mindre CO2. Med fuld kontrol over produktionen er det muligt nøjagtigt at dokumentere miljøgevinsten via certifikater.

BioLPG har potentiale til at opfylde 33% af den globale LPG-efterspørgsel og hele 97% af den europæiske efterspørgsel i 2050.

Den grønne tankegang giver genlyd hos virksomhederne, der efterspørger grønne energikilder, som belaster miljøet mindst muligt. Udfordringen er at finde konkurrencedygtige alternativer til de fossile energikilder, der kan bidrage til den grønne omstilling i industrien. Et af alternativerne er bioLPG fremstillet af bæredygtige råmaterialer.

I dag udgør bioLPG kun en beskeden andel af det samlede LPG-forbrug men potentialet for, at det kan spille en mere betydelig rolle i den grønne omstilling, er bestemt til stede.

En analyse udført på vegne af World LPG Association (WLPGA) anslår, at bioLPG med de rette tiltag inden for produktion og lovgivning kan opfylde 33% af den globale LPG-efterspørgsel og hele 97% af den europæiske efterspørgsel i 2050. Det vil dog kræve en betydelig og vedvarende indsats fra såvel producenter, brancheorganisationer og lovgivere. Så meget desto mere grund til at interessere sig for fordelene ved bioLPG.

Fuld udnyttelse af ressourcerne
BioLPG er kemisk identisk med konventionel LPG, men er udelukkende fremstillet fra en biologisk kilde, som animalske rester og vegetabilske olier.

Hvor traditionel LPG er fremstillet af fossil råolie og naturgas, er bioLPG typisk et biprodukt fra produktionen af biodiesel (HVO). Det sikrer, at ressourcerne udnyttes fuldt ud til glæde for miljøet. I produktionen af bioLPG reduceres CO2-udledningen med op til 95% i forhold til traditionel LPG.

 


Kunder efterspørger bioLPG

Hos virksomhederne med fokus på grøn energi er interessen for bioLPG og modellen med miljøcertifikater stor. Kosan Gas introducerede i januar 2017 Kosan BioMix, hvor miljøgevinsten fra produktion af bioLPG netop dokumenteres ved hjælp af miljøcertifikater.

Siden lanceringen har en række nordiske virksomheder valgt at dokumentere en miljøgevinst på tusindvis af tons sparet CO2 via Kosan BioMix.

Læs kundecases

Sådan produceres

bioLPG

Når bioLPG udvindes i forbindelse med produktion af biodiesel, sker det ved denne proces:

  • Fedt er opbygget af glycerol og fedtmolekyler. For at fremstille bioLPG skal fedtet gennemgå raffineringsprocessen ”hydrering”, hvor brugt madlavnings-olie, vegetabilske olier fra fx papirproduktion og animalsk fedt anbringes i en reaktor med høj temperatur og tilførsel af hydrogen.

  • I reaktoren bliver råmaterialet adskilt og renset, så fedtmolekylerne spaltes til henholdsvis Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) og bioLPG.

  • Ved at have fuld kontrol over råmaterialerne og konverteringsraten i reaktoren, kendes den præcise mængde af produceret bioLPG.

Sådan dokumenteres

miljøgevinsten

Reduktion af CO2-udledning fra fremstillingsprocessen dokumenteres via certifikater – på præcis samme måde, som når virksomheder køber grøn el, der er produceret på vind- og vandkraft.

  • I flere tilfælde genanvendes den producerede bioLPG på raffinaderiet til produktion eller opvarmning.

  • Gennem nøjagtig kontrol i løbet af raffineringsprocessen bliver den producerede mængde bioLPG og den tilsvarende miljøbesparelse registreret og kan herefter videreføres via massebalanceprincippet.

  • Uafhængige tredje parter, som for eksempel AFRY eller Ernst and Young, fører tilsyn og sikrer, at miljøgevinsten ikke tælles dobbelt og dermed kan overføres til kunderne.

Kort om kosan biomix

Kosan BioMix er et mere miljøvenligt LPG-produkt, hvor kunderne via certifikater får en dokumenteret besparelse af CO2-udledning svarende til en tilsvarende mængde produceret bioLPG.

Certifikaternes andel af bioLPG kan variere fra 20-100% og verificeres af en uafhængig tredje part.

  • BioLPG udvindes af genanvendelige råmaterialer

  • Miljøgevinsten dokumenteres med et certifikat

  • Når en virksomhed køber Kosan BioMix, sikres overførslen af den grønne andel via certifikat

  • Certifikatet er virksomhedens dokumentation for, hvor meget den har reduceret sin CO2-udledning ved at anvende Kosan BioMix

Lad os gennemgå jeres eksisterende kedelanlæg og få et bud på de økonomiske og miljømæssige gevinster i jeres virksomhed

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk