Sikkerhed

har du styr på ansvarsfordelingen?

Lovgivningen inden for afgifter i Danmark er både omfattende og til tider yderst kompleks, og det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at sikre optimal refusion af afgifter, som de iht. lovgivningen er berettiget til.

 

Kosan Gas' ansvar
Kosan Gas vedligeholder tanken og dens udstyr i henhold til myndighedskravene og

  • kontrollerer tanken og udbedrer eventuelle beskadigelser på overfladebelægningen

  • sikrer, at ventiler og øvrigt armatur fungerer

  • rådgiver kunden i alle forhold vedrørende betjening af tanken og dens udstyr

  • skiltning vedrørende tanken

  • sørger for kontakt til myndigheder og kontrollerer, at alle godkendelser og tilladelser er på plads

Myndighedskontrol
Redningsberedskabet og et af DANAK-godkendt inspektionsorgan fører løbende kontrol med tankens tilstand og forholdene omkring tanken.

Vil du vide mere om sikkerhed og placering af LPG-tanke?

Download eller bestil vores guide

Online guide LPG er mange ting

Bestil paperback udgave


Kan I bruge LPG i din virksomhed - kontakt os, hvis du vil vide mere

Commercial Manager

Jannik Brokær Lund
T. 9215 9393
jannik.b.lund@kosangas.dk

Sjælland/Fyn/Lolland/Falster/Bornholm

Stig Olsen
T. 2526 2854
stig.olsen@kosangas.dk