REGLERNE KRÆVER EKSTRA OPMÆRKSOMHED

gasregler for Gasinstallationer til camping og caravan

Sikkerhedsstyrelsen har indskærpet, at det er ejerens/brugerens ansvar, at campingvognen/camperen er i forsvarlig stand. Læs mere om regler for gasinstallationer, så du ved hvad du skal være opmærksom på med dine camping og caravan gasinstallationer og når du bruger og håndterer camping gasflasker.

Uddrag af Sikkerhedsstyrelsens vejledning:
”Ejeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen drives sikkert og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til installationens anvendelse og formål.”

Hvis der sker en ulykke med baggrund i manglende sikkerhed eller vedligeholdelse, kan man blive draget til ansvar. Man er dog godt stillet, hvis man kan dokumentere regelmæssig vedligeholdelse og fx tæthedstest på gasinstallationen.

Sikkerhedsstyrelsen skriver i vejledningen:
”Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at private beboelsesvogne efterses af en autoriseret vvs-installatør eller delautoriseret virksomhed mindst hvert andet år og at evt. gasslanger jævnligt efterses og udskiftes efter behov. Du kan finde et link til autoriserede i autorisationsregistret hos Sikkerhedsstyrelsen

gasregler for regulatorer til gasflasker på camping

Man må ikke længere bruge standard husholdningsregulatorer til campingvogne og autocampere. Alle vogne, der er indregistreret efter 01. januar 2016, skal være monteret med specielle flaske-, eller vægregulatorer/omskiftere, der er særligt udviklet til campingkøretøjer.

Hvis du anvender en regulator til gasflasker med nedenstående tekst på topskiltet, så er du sikker på, at den overholder alle regler, og må bruges i alle EU lande:

”30 mbar, 1,5 kg/h, EN16129 AnnexD, CARAVAN, samt enten CE eller DG nummer”

Korrekt til caravan:

Hvis du eller din caravanforhandler anvender regulatorer uden topskilt med hele denne tekst, så er man selv ansvarlig for at kunne dokumentere, at løsningen overholder alle regler på området.

Hvis en regulator på en ældre vogn skal skiftes ud, skal den nye regulator være efter de nye regler.

 

 

 

ikke bruges til caravan:

Særlige regler for installationer med vægregulator eller automatisk omskifter

Ved disse installationer anvendes altid en adapter på gasflasken, som afgiver et højere tryk end regulatoren/omskifteren.

Adapteren skal ikke være en speciel caravan-model, men den skal have en sikkerhedsanordning, så den ikke kan afmonteres i åben tilstand.

Korrekt til caravan:

Der findes adaptere på markedet, som afgiver et højere tryk og helt op til ureduceret flasketryk, som også kan anvendes.

Ifølge reglerne så må der ikke anvendes højere tryk i installationen end nødvendigt.

Derfor anbefaler vi, at du bruger den viste 2 bar adapter, som giver rigelig tryk til alle typer af efterfølgende regulatorer, og som er certificeret i henhold til EN16129.

 

Ventil for tæthedsprøve-apparat

Uddrag af Sikkerhedsstyrelsens vejledning:
”Den faste gasinstallation skal udføres, så det er muligt at udføre tæthedsprøve af den samlede installation og verificere tryktabet ved alle apparater i installationen. Der må fra regulatorafgang til hver af apparaternes tilslutningspunkt maksimalt være et tryktab på 2 mbar, dette gælder også, hvor der anvendes fleksible tilslutninger.”

Alle caravan regulatorer fra Kosan Gas kan leveres med indbygget tilslutning for tæthedsprøve, som er udført så den overholder alle krav og regler i EU og i Danmark.

Regulator med testpoint

Regler for gasdrift under kørsel med campingvogn & autocamper

Links til love og regler

Det er tilladt at køre med køleskab eller varmeapparat på gasdrift.
Dog ikke på tankstationer, færgelejer eller i færger og garager.

Ved drift under kørsel med en autocamper (motorkøretøj) skal der være en sikkerhedsventil, som aktiveres, hvis der opstår lækage i gasinstallationen.
Denne ventil kan enten være en ”EFV” (slangebrudsventil) eller en kollisionssensor.
Hvis regulatoren er vægmonteret, skal der være en sikkerhedsventil både efter adapteren på gasflasken (-erne) og efter regulatoren.

Der er intet generelt krav om, at der skal være en EFV/kollisionssensor på installationen. Det gælder kun for autocampere, hvis man ønsker at bruge gasapparater, mens man kører.
Tal eventuelt med dit lokale caravanværksted om hvilken løsning, der i så fald passer bedst til dit behov.

Kilder: EU standarden EN1949 og EU Direktiv 2006/119/EC