NYHED

Kosan Biomix40

Gennem de næste årtier, skal hele verden omstille sig fra fossile brændsler til brændstoffer baseret på genanvendelige råvarer. Det gælder også den LPG, der leveres på flasker.

Derfor er vi i gang med at skifte til bioLPG, et restprodukt fra produktion af biodiesel, som udelukkende er udvundet af bæredygtige råvarer som animalsk fedt og vegetabilske olier. 
Vi bruger bioLPG til at tilbyde et mere miljøvenligt produkt. Vi kalder det Kosan BioMix.

Kosan BioMix leveres efter massebalanceprincippet, som du sikkert også kender fra grøn el. Det betyder i princippet, at bioLPG’en anvendes der, hvor den udvindes. Vi indkøber bioLPG svarende til 40% af indholdet i din flaske, så du med Kosan BioMix bidrager til en reduktion af CO2-udledningen ud fra et globalt perspektiv.

Allerede nu er Kosan Gas Light flasker baseret på Kosan BioMix40 - og vores ambition er, at halvdelen af alt det vi sælger, skal være Kosan BioMix inden for få år. Kosan BioMix er vores bidrag til, at vi sammen skaber en grønnere fremtid.

 

Alle 5 kg og 10 kg Kosangas Light flasker leveres med Kosan BioMix40. Det betyder, at 40% af gassen er baseret på bioLPG.

Med Kosan BioMix40 sparer vi miljøet for 38% CO2-udledning i forhold til fremstilling af traditionel LPG. 

Du kan kende flaskerne på den grønne Kosan BioMix40-forsegling.

vi arbejder for en grønnere verden

Hele Europa arbejder på at bruge færre fossile energikilder. Planen er, at Danmark skal være fri for fossile brændsler i 2050.
Det er et mål, som Kosan Gas arbejder med på.

Bæredygtige råvarer

BioLPG er et restprodukt fra produktion af biodiesel (HVO) og produceres i Sverige. Det fremstilles udelukkende af bæredygtige råvarer som animalsk fedt og vegetabilske olier. Produktet er fri for palmeolie og PFAD.

Kosan BioMix40

Kosangas Light flasker er baseret på 40% bioLPG – vi kalder det Kosan BioMix40

Spar CO2

I produktion af bioLPG sparer man miljøet for 38% CO2 i sammenligning med produktion af konventionel LPG.

Globalt perspektiv

Kosan BioMix leveres efter massebalanceprincippet, som du sikkert også kender fra grøn el. Det betyder i princippet, at bioLPG’en anvendes der, hvor den udvindes, så miljøet ikke belastes af transporten.
Med Kosan BioMix bidrager du til en reduktion af CO2-udledningen ud fra et globalt perspektiv.

Få svar på dine spørgsmål om Kosan BioMix40

Spørgsmål og svar

Hvad er Kosan BioMix?

Kosan BioMix er et grønt LPG-produkt (Liquefied Petroleum Gas). Når du køber Kosan BioMix, så er du med til at sikre, at der bliver produceret en tilsvarende mængde bioLPG. BioLPG udvindes af genanvendelige råvarer som animalsk fedt og vegetabilske olier.

Hvor kan jeg købe Kosan BioMix?

Som privat forbruger kan du købe Kosan BioMix i detailhandlen hos en af vores mere end 1.600 forhandlere. Alle Kosangas Light flasker (5 og 10 kg) med grøn BioMix forsegling indeholder 40% bioLPG (Liquefied Petroleum Gas). Vi kalder det Kosan BioMix40

Find nærmeste forhandler i forhandlersøgeren

Professionelle brugere kan også få Kosan BioMix. Kontakt blot en af vores distriktschefer og få mere at vide.
Du kan læse mere om mulighederne på Kosangas.dk/biomix

Hvorfor skal man købe Kosan BioMix?

Ved at købe Kosan BioMix hjælper du miljøet et skridt i den rigtige retning. Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheder og private forbrugere, som vil bidrage til den grønne klimaomstilling.

Kan bioLPG (Liquefied Petroleum Gas) anvendes på samme måde som almindelig LPG?

Ja, der er ingen forskel på produkterne. BioLPG er identisk med almindeligt LPG. Forskellen er, at almindelig LPG fremstilles af råolie, mens bioLPG fremstilles af biomasse.
Kosan BioMix leveres efter massebalanceprincippet – på samme måde, som du kender det fra grøn el.

Hvad er miljøgevinsten?

BioLPG (Liquefied Petroleum Gas) er udvundet af genanvendelige råvarer som madrester, animalsk fedt og vegetabilske olier.
Kosan BioMix med 40% genanvendeligt indhold mindsker CO2-udslippet med 38% i sammenligning med 100% fossilt LPG.

Er der bioLPG (Liquefied Petroleum Gas) i den flaske, jeg køber? Hvorfor ikke?

Nej, flasken indeholder konventionelt LPG. Når du køber Kosan BioMix leveres dette efter massebalanceprincippet – på samme måde, som du kender det fra grøn el.
Vi lader bioLPG’en gå ind i produktionskæden i stedet for at fragte produktet ud til slutbrugeren. Transporten med skib og lastbil mellem raffinaderiet og slutbruger ville betyde en ekstra CO2-udledning og en reduktion af den samlede CO2-besparelse.

Hvad er massebalanceprincippet?

Kosan BioMix leveres efter massebalanceprincippet. Det betyder, at man som køber er sikret, at en modsvarende mængde bioLPG (Liquefied Petroleum Gas) produceres og allokeres. På samme måde som man kender fra grøn el.

Indregnes transporten i det samlede CO2-regnskab?

Alle transporter indregnes med de mest energitunge transportformer som udgangspunkt.